SMM startar nytt Blås/Brassprojekt.

Blåsmusik på kristen grund för integration

Visionsdokument inför ansökan till Allmänna Arvsfonden

cropped-header6.jpg

Sammanfattning

Alla kristna svenska blåsmusikorganisationer ansöker gemensamt hos Allmänna Arvsfonden om stöd till projektet Kristet blås för integration. Huvudsökande är SMM (Svenska Missionskyrkans Musikkårer) i samverkan med blåsmusiknätverken inom Pingstbrass, Frälsningsarmén och Evangeliska Fosterlandsstiftelsen. Vi ansöker om medel att starta ungdomsorkestrar för integration på tio platser i landet, i nära samverkan med befintliga orkestrar.

Nu söker vi kårer som vill vara med i projektet. Meddela intresse innan maj månads utgång.

Introduktion

Musik kan förena människor över barriärer som språk, kultur, hudfärg, bakgrund och social status. SMM (www.smm.nu) har tagit fasta på detta, och har nyligen börjat arbeta mer systematiskt än tidigare med uppsökande verksamhet riktad mot nya svenskar. Vår verksamhet med musik tillsammans på kristen grund utgör en närmast ideal mötesplats där människor nya i vårt land kan träffa och lära känna infödda svenskar, och därmed snabbare komma in i samhället.

Bakgrund – kristen blåsmusik i Sverige idag

I Sverige finns fem samfund som har organiserad blåsmusik; Equmeniakyrkan, Alliansmissionen, Pingströrelsen, Frälsningsarmén och EFS. SMM har under det senaste året tagit kontakter med dessa systerorganisationer och föreslagit ett närmare samarbete under arbetsnamnet Kristet Blås.

Eftersom Equmeniakyrkan och Alliansmissionen är de enda vars blåsmusikverksamhet har en formell organisation i form av SMM kommer SMM att utgöra formell sökande till Allmänna Arvsfonden, medan det praktiska arbetet utförs i nära samverkan mellan alla fem samfunden. (Endast formella organisationer kan söka, inte privatpersoner.)

Tillsammans har våra samfund närmare hundra orkestrar spridda över större delen av Sverige. Över tusen musikanter samlas varje vecka för att spela i våra orkestrar. Vidare har vi nationella sommarmusikskolor för ungdomar såväl som för vuxna, samt flera nationella ungdomsorkestrar.

Koncept – kristen blåsmusik för integration

Vi avser att starta (minst) tio nya musikskolor med integration som bärande tanke. Deltagarna i dessa musikskolor skall vara ungefär lika antal svenska och invandrade barn. Utbildningen utgörs av dels individuella lektioner, dels spel i orkester, det senare redan från allra första början. Alla skolor startas i nära samverkan med en befintlig orkester, vars medlemmar utgör faddrar för barnen. Så snart barnen lärt sig spela enkla melodier tar de plats i dessa orkestrar på enklare stämmor, och flyttar gradvis upp till mer avancerade positioner i takt med att kunnandet utvecklas. Med tiden kommer de att ta roller som faddrar för de yngre som börjar om några år.

Redan idag samverkar dessa samfund om gemensamma ungdomsläger varje sommar. För deltagarna i våra nya musikskolor kommer lägren att vara en naturlig höjdpunkt på året. Idag samlas runt 150 ungdomar på två läger veckan efter midsommar, och det finns kapacitet att öka antalet med de ungdomar som ingår i våra nya musikskolor.

Vidare har SMM tre nationella ungdomsorkestrar som samlas under vinterhalvåret, vilka deltagarna med tiden kommer att kunna ingå i. Till sist kommer Brassbandsfestivalen i Värnamo varje år med över tusen deltagare att vara ytterligare en höjdpunkt.

Fortvarighet

I och med att projektet baseras på befintliga orkestrar som drivs på ideell grund inom ramen för ett antal församlingar kommer verksamheten att leva vidare efter att stödet från Allmänna Arvsfonden upphör. Då kommer dessa musikskolor och tillhörande orkesterverksamhet att leva vidare som integrerade delar av verksamheten.

Vår värdegrund

SMMs motto är Musik och gemenskap på kristen grund. Vi är tydliga med att vi gör detta arbete utifrån vår kristna tro. Verksamheten sker i församlingens mitt, och utgör ett varmt men inte påtvingande erbjudande att upptäcka och fördjupa kristen tro. Vi välkomnar

deltagare som inte delar vår tro, så länge de accepterar att grunden för verksamheten är vår kristna tro.

Vad krävs för att ingå i projektet?

 Ett åtagande att starta eller kraftigt utvidga blåsmusikverksamhet för ungdomar (upp till    25 års ålder) med en stor andel invandrade deltagare.

 Verksamheten baseras både på individlektioner och orkesterspel.

 Den lokala kåren åtar sig att vara fadder till verksamheten, samt att integrera deltagande ungdomar i den ordinarie orkestern så snart det är möjligt.

 Verksamheten bedrivs i kyrkans lokaler.

 En utsedd kontaktperson, och gärna mer än en person som är beredd att ingå i det lokala projektet.

 Om det finns kårer i flera samfund på orten bör i normalfallet verksamheten ske i lokal samverkan.

Vad ger projektet till deltagande kårer?

 Lönemedel motsvarande 40 % av en heltid under 3 år.

 Massor med glädje.

 På sikt nya medlemmar i kårer och församling.

När sker detta?

Intresserade kårer skall anmäla sitt intresse till SMMs ordförande eller konsulent senast 31/5 2016.

Ansökan skickas in i mitten av juni. Beslut meddelas i mitten av januari 2017. Om utfallet blir positivt används våren 2017 till rekrytering av personal samt lokal marknadsföring för att hitta deltagare.

Verksamheten startar i början av höstterminen 2017.

Jan "Bumpen" Blomgren

Jan ”Bumpen” Blomgren

SMMs ordförande Jan Blomgren ordforande@smm.nu 076-7878336

Anders Lundin

                       Anders Lundin

SMMs konsulent Anders Lundin konsulent@smm.nu 073-5459812

Ny Gudstjänstmusik

SMM är mycket glada för att de två första arrangemangen i vår satsning på funktionell Gudstjänstmusik finns klara att köpa hos ULID musik.

Det är Jan Utbult som är först ut med, ”I ditt ansiktes ljus” och ”På dig, min Gud, förtröstar jag”.  Arrangemangen finns både för blåsorkester och brassband och har i grunden 5 stämmor.

Vi kommer inom kort presentera fler lovsånger och musik som passar i Gudstjänsten. Vi kommer också att se fler arrangörer såsom David Glänneskog, Magnus Hylander och Jakob Törefors!

Beställningar görs hos ULID musik! Skynda att fynda…

Vill ni ut och resa med er orkester?

Här hittar ni lite info om några festivaler.

3rd International Carlsbad Wind Music Festival 2016

The festival will take place in the world famous spa Carlsbad (Karlovy Vary) in the period 26th August – 28th August 2016 and it is open for amateur wind or brass bands without any limits. Majorettes groups are also welcome. The event will be held within Majorettes Chapmion Exhibition of the Majorettes Union of the Czech Republic and under the auspices of the City of Carlsbad.

Participating orchestras will go through the following programme ponits:

 • 1-2 open-air concerts on Carlsbad´s Colonnade
 • performance during Galashow in the Grandhotel Pupp (Saturday night)
 • participation in the festive parade through Carlsbad (Saturday aftternoon)
 • performance in front of the hotel Thermal
 • trip to Prague with a sightseeing and an open air performance (on demand)

The participation in the festival includes accommodation with halfboard for 2-4 nights, Carlsbad sightseeing, guide. We will be pleased to advise prices in case of interest.

Bands with majorettes groups are welcome.

Deadline for applications: 31st May 2016

More Information: http://or-fea.cz/akce/mezinarodni-lazensky-festival-dechovych-hudeb-en.php

facebook: https://www.facebook.com/WindMusicFestivalCarlsbad

21st International Wind Music Festival “Vejvoda’s  Zbraslav” 2016

the festival takes place in honour of Jaromir Vejvoda, the world-known composer of  wind music and the author of the most famous polka of the world “Skoda lasky” (Beer Barrel Polka) In 2016 it will be the 21st year of the festival. The event is held under the auspices of the City of Prague. The festival will take place in the birthplace of Jaromir Vejvoda – in Zbraslav (part of Prague) from 23rd September to 25th September 2016. Wind orchestras without age limit which will fulfil the conditions of the participation (orchestras with majorette groups are welcome) can participate in the festival. As a part of the festival there is a competition, which is open for small wind bands with up to 25 players (incl. conductor). There is a compulsory composition for the competition. Outside the competition also bands with more than 25 players can take part in the festival. Bands with majorettes groups are welcome.

On the occasion of the festival the orchestras will participate in following programme points: 

 • (Friday) all participating orchestras will perform their own programme in Zbraslav and its surroundings
 • (Friday) in the evening performances of orchestras in the festive tent onZbraslav Square
 • (Saturday) from9,00 a.m. the competition of participating orchestras will be held in Zbraslav theatre
 • (Saturday) performances in the festive tent onZbraslav Square.
 • (Saturday) From 3.00 p.m. a festive parade through Zbraslav
 • (Saturday) at 5,00 p.m. concert of Vejvoda´s band in the tent onZbraslav Square
 • (Saturday) common concert of all participating orchestras under conducting of Josef Vejvoda,
 • (Saturday) At 6,00 p.m. the representatives of the orchestras will be received by the mayor of Zbraslav.
 • From 7,00 p.m. all participants will be kindly invited to folk dance with a Czech band and another programme to the festive tent onZbraslav Square.
 • (Sunday) at10,00 a.m. a matinee in the tent in Zbraslav, for those orchestras which are interested in the performance, will take place.

Deadline for applications: 30th June 2016

More Information: http://www.or-fea.cz/akce/vejvodova-zbraslav-en.php

19th International Festival of Wind Orchestras Prague 2017

This festival traditionally takes place at the beginning of the year, in 2017 it will be held from Friday 17th February to Saturday 18th February 2017. The Festival is organised and realised by Festival Agency OR-FEA in co-operation with the Ministry of Culture and the Prague City. Amateur wind orchestras (harmonies, fanfare orchestras and brass bands) without age limit that comply with the conditions of the participation are allowed to participate in the festival. The competition is open in following concert categories lower class -: middle class – higher class – and the top class. There is a compulsory composition advertised for each category.

On the occasion of the festival the orchestras will get through following points:

 • Opening concert of the Orchestra of the Central Military Band of the CzechRepublic (Friday)
 • Competition of the individual categories – (Friday) Saturday.
 • extra concert – Friday
 • Final evening, awarding ceremony, common playing of all participating musicians, which will be the highlight of the festival (Saturday).
 • The representatives of the orchestras will be received by a councillor of the City of Praguein the historical OldTown Hall. (Friday)

Deadline for applications: 31st October 2016

More Information at: http://www.or-fea.cz/akce/mezinarodni-festival-dechovych-hudeb-en.php

https://www.facebook.com/InternationalFestivalOfWindOrchestrasPrague

54rd International Wind Music Festival Kmoch´s Kolín 2017

the world-famous festival takes place in honour of Frantisek Kmoch, the well-known composer. In 2017 it will be 54th anniversary year of the festival. The festival is held under the auspices of the City of Kolin (40 km from Prague). The festival will be held from 9th June to 11th June 2017. Wind orchestras without age limit (orchestras with majorettes groups are welcome) can participate in the festival.

Participating orchestras will go through the following programme points:

 • 1 – 2 open-air concerts in Kolin
 • 1 open-air concert in Kutna Hora or Podebrady
 • participation in a monstrconcert
 • particiation in the festive parade through the town of Kolin (Saturday aftternoon)
 • trip to Prague with a sightseeing and an open air performance (on request)

The participation in the festival includes accommodation with halfboard for 2-4 nights or more, sightseeing, guide. Accommodation can be arranged in Prague with a trip to Kolin or in Kolin with a trip to Prague or a combination.  We will be pleased to advise prices in case of interest.

Deadline for applications: 31st December 2016

More Information at: http://www.or-fea.cz/akce/kmochuv-kolin-en.php