Välkommen till Svenska Missionskyrkans Musikkårer

Svenska Missionskyrkans Musikkårer är en intresseorganisation för blåsargrupper och musikkårer verksamma främst inom Svenska Missionskyrkan och Svenska Alliansmissionen. SMM har ett 60-tal medlemsorkestrar med totalt ca 1300 musikanter.

SMM:s uppgift är att stödja och inspirera medlemskårer, musikanter och ledare i deras verksamhet. Detta sker bland annat genom kursverksamhet, tidningen SMM-nytt, medlemsinformation och tillgång till notbibliotek.

SMM finansierar två projekttjänster på deltid men det mesta av SMM:s arbete sker ideellt.