Dirigentkurs

Här kan dagens och framtidens dirigenter få nya kunskaper och hitta inspiration! Kursen är till för alla dirigenter, från nybörjaren till den erfarne ledaren.

Fler och bättre dirigenter behövs för att ta våra orkestrar och blåsmusiken in i framtiden. Vi jobbar i tre nivåer och utgår från den kunskap som var och en av deltagarna besitter. Dirigentkursen vänder sig till dig som är dirigent sedan flera år och behöver nya tips och ny inspiration för att kunna komma vidare. Den är också till för dig som är lite nyare i rollen som dirigent och vill bli säkrare. Vi ger dig tipsen du behöver för att ta nästa steg. Den är också för dig som är nybörjare och vill lära dig grunderna.

Vi samlas under tre helger under året. Vi kommer att ha övningsorkestrar på plats under alla samlingar. Vi kommer också att ha gästföreläsare som delar med sig av sina kunskaper. Deltagarna får sista helgen visa upp sina nya dirigentkunskaper på en examenskonsert.

Huvudinstruktör är Emil Björklund. Kursledare är SMM:s konsulent Anders Lundin. För mer information, kontakta Anders Lundin på konsulent@smm.nu.

Datum 2019
12-14 april, Göteborg (samtidigt håller vi även en styrelsekurs)
1-3 augusti, Jönköping (i samband med SMMs sommarmusikkurs på Södra Vätterbygdens Folkhögskola)
13-15 september, Linköping (i samband med Svensk Blåsmusikfestival)

Examenskonsert 2019
Examenskonserten ges söndag 15 september kl. 13.00 i Missionskyrkan i Linköping. Attenda gärna Facebook-eventet!