Inspiration och utbildning för styrelser

SMMs ordförande har under två år varit en av instruktörerna i Equmeniakyrkans utbildningar för församlingsstyrelser. Nu har vi vidareutvecklat detta material till en specialversion för styrelser i musikkårer. Målgrupp är nuvarande eller blivande medlemmar i styrelser för musikverksamheter på kristen grund. Styrelsedagen hålls i samverkan med dirigentkursens första träff:

Betlehemskyrkan, Göteborg, lördag 13 april kl 10-17

Kursens exakta innehåll beror på önskemålen från deltagarna. De som anmäler sig får önska utifrån följande ämnen:

• Hur får man ny glöd i verksamheten?
• Hur får vi det andliga livet att växa?
• Hur hittar vi en ny strategi för verksamheten?
• Vad innebär rollen som ordförande?
• Vad innebär rollen som kassör?
• Vad innebär rollen som sekreterare?
• Hur samverkar vi klokt med församlingens övriga verksamhet?

Anmälan till ordforande@smm.nu. Har vi minst 10 anmälda söndag den 24 mars blir det av! Själva kursen, lunch och fika bjuder SMM på. Resa och boende ordnar man själv, och det finns goda möjligheter att få bidrag från Equmeniakyrkan för detta. Vi har sedan några år en årlig dirigentkurs som fokuserar på musikaliskt ledarskap, även om också närliggande ämnen tas upp. Denna styrelsekurs möter upp ”från andra hållet” – den utgår från det övriga ledarskap som behövs i en musikverksamhet. Tanken är att de ska komplettera varandra.