Nya möjligheter – nytt namn!

Nytt namn - Svensk Musik med Mission

Vi har under de senaste åren fört dialog över samfundsgränser om att stärka den kristna blåsmusiken genom tätare samverkan. Vårt tidigare namn, Svenska Missionskyrkans Musikkårer, har stått i vägen för att bredda medlemskapet, och är ju dessutom obsolet eftersom Missionskyrkan inte finns längre. Vi har nu tänkt till, och beslutade på årsmötet 30 mars 2019 om ett nytt namn med öppnare innebörd: Svensk Musik med Mission

Detta namn flyttar fram positionerna. Vi är inte bara kristna som ägnar oss åt musik i största allmänhet, utan vi har fokus på musik med mission. Akronymen SMM blir därmed oförändrad, vilket besparar oss en del administrativt arbete, och begreppet SMM ges en ny, modernare och mer uttalad innebörd samtidigt som den öppnar för alla musiker på kristen grund att vara med.

Läs mer om namnbytet i ordförandebrevet 2019-01-12.