SYBB-ileum 4 januari 2020

SYBB – Swedish Youth Brass Band börjar sitt femtonde verksamhetsår 2020 och nu är det dags att fira. Det vill vi göra genom att bjuda in alla som har spelat i SYBB någon gång under tiden 2005-2020 till ett SYBB-ileum lördagen 4 januari. Vi kommer att träffas i Vallhamrakyrkan i Göteborg och dagen innehåller förstås mat, minnen och musik. Anmäl dig till SYBB-ileum senast 13 december. Dagen kostar 400:- inklusive mat och noter. Har du frågor kontakta Berit Palmquist via sybb@smm.nu.

Ett preliminärt program ser ut så här:

13.00 Drop-in
13.30 Lunch
14.30 Rep med SYBB-ileumsbandet
Fika
18.00 Konsert med SYBB 2020 och SYBB-ileumsbandet
Därefter middag och minnen.