Ralingsåslägret inställt. På grund av pandemin tvingas vi ställa in. Vi kommer igen 2022!

Det är med tungt hjärta jag tvingas meddela att Ralingsåslägret 2021 är inställt. Regeringen meddelade den 17 maj att man skulle tillåta läger för ungdomar i sommar, men när väl de detaljerade riktlinjerna kom visade det sig att man i praktiken enbart kan klara små läger (typiskt 20 eller färre) som delas upp i mindre grupper och har väsentligen all verksamhet utomhus.

Fotboll och scouting i liten skala kanske kan fungera, men ett läger där 60 ungdomar och 10 ledare vistas inomhus sex timmar per dag faller långt utanför ramen. Vi har haft direkt kontakt med handläggare på Folkhälsomyndigheten, och de har visserligen inte mandat att fatta beslut i enskilda ärenden, men de har avrått oss i maximalt tydliga ordalag. Trist, men inte mycket att göra åt.

Med detta som grund fattade SMMs styrelse igår kväll beslutet att ställa in våra två ungdomsläger veckan efter midsommar. Ni som är 16 år eller äldre har förhoppningsvis möjlighet att åka på vårt vuxenläger i månadsskiftet juli-augusti, dessutom med rabatt för de som deltar för första gången. Det lägret har vi ännu inte fattat beslut om – vi avvaktar regeringens riktlinjer för sommaren vilka torde komma innan midsommar. Med lite tur har läget förbättrats då.

På några platser i landet planeras dagläger senare i sommar. Kontakt gärna SMMs konsulent för mer information om sådana möjligheter.

Vi ber en bön om att vi kan hålla läger sommaren 2022. Vi planerar även ett vinterläger i lite mindre skala januari 2022.

Jan Blomgren, ordförande SMM