Bevara Marinens musikkår

Näst efter Kungliga Hovkapellet är Marinens Musikkår landets äldsta orkester. Musikkåren har anor tillbaka till 1680, då Karlskrona grundlades och har verkat i Försvarsmakten sedan dess. Idag hotas musikkåren av nedläggning, igen skall sägas, för det är inte första gången.

– Under mina femton år i musikkåren har vi hotats ungefär vart fjärde år, säger Peter Stolpestad, slagverkare i musikkåren och fackordförande för musiker i samtliga av försvarets tre musikkårer. Alla måste spara, så även Försvarsmakten men att radera bort ett levande kulturarv med ett pennstreck är inte seriöst, fortsätter Stolpestad.

Nu pågår en stark opinion för att bevara Marinens Musikkår. Många skrivelser från tunga institutioner har hela hösten strömmat in till försvarsledningen, försvarsdepartementet och riksdagens försvarsutskott. På www.bevarammk.se är det just i skrivandets stund över 25 000 personer som skrivit på uppropet.

– Som fackordförande med medlemmar i alla Försvarets kårer så strider jag nu för militärmusiken som genre i Sverige. Vi anser nu att politikerna måste ta sitt ansvar och utreda en gång för alla vad musiken i Försvaret skall användas till, säger Stolpestad. I Norge har man efter utredande lyft ur musiken från den ordinära försvarbudgeten och istället bildat en ”avdelning för försvarets kultur och tradition”. Något liknande måste till i Sverige. Vi försöker nu påverka våra förtroendevalda att se på Norge och att utreda musiken i Sverige. I Norge finns sex musikkårer utspridda över hela landet. Vi har tre som skall bli två varav allt skall ligga i Stockholm. Märkligt, säger Peter Stolpestad.

Marinens Musikkår gör cirka 130 spelningar per år, från Ystad i söder till Norrlandsturné i norr. Alla uppdragen är god reklam och ett starkt PR-vapen för uppdragsgivaren, Försvarsmakten och kåren möter ständigt en applåderande publik som fyller konserthus, arenor och gator och torg. Klassiska konserter, förbandsspelningar, underhållningskonserter, statsbesök, högvakter med mera fyller kårens hårda arbetsschema.

– Samtliga tre musikkårer i Försvaret har hur mycket som helst att göra. Tre kårer idag är alldeles för litet för att klara av uppdragen, säger Stolpestad. Nu borde våra beslutsfattare inse att försvarmusiken har en enorm uppgift att bygga broar mellan Försvaret och det civila samhället samt också stärka vi-känslan inom Försvaret. Om Marinens Musikkår läggs ner blir det ohållbart för de få som blir kvar samt att framtidens unga musiker förlorar sina föredömen, säger Peter Stolpestad.

En av de som starkast reagerat mot nedläggningsförslaget är EU-parlamentarikern Alf Svensson som skrev i Kvällsposten;

Nog måtte väl alla som värderar kultur och musik inse att en musikkår som Marinens är en källa och en entusiasmerande sådan för unga musikanter och musikintresserade i hela landet. 
Bomma inte igen den! Sker detta försvinner Kåren för alltid.
Tänk på det.

Även de kända musikerna Anders Paulsson, Peter Jablonski, Håkan Hardenberger, Rigmor Gustafsson och Karl-Magnus Fredriksson skriver;

Vi frilansmusiker behöver institutioner som fasta och välorganiserade samarbetspartners. Om alla musiker blir frilansare så skulle logistiken bli orimlig. Om endast den kommersiella musiken får existensberättigande så kommer vårt kulturarv att utarmas. Vi har ett ansvar inför kommande generationer att förvalta de immateriella värden som Marinens Musikkår representerar. Kultur innehåller värden som inte kan mätas i pengar eller BNP. Vi anser att våra politiker nu måste ta ett grepp om den svenska försvarsmusiken så att ensembler som Marinens Musikkår får leva vidare.

– Vi har ett enormt stöd just nu, avslutar Peter Stolpestad. Det ger oss hopp att faktiskt politikerna kommer lyssna. Det levande kulturarvet som Marinens Musikkår förvaltar har enorm sprängkraft och är viktigt för landets kultur, tradition och musikliv. Vår önskan är militärmusik i hela landet, som det var tänkt från början. Så hjälp oss och skriv på www.bevarammk.se så gör du oss en enkel men viktig tjänst!

SMM-nytts redaktion