Här är informaton om J-SYBBs vårprogram och kontaktuppgifter!

Välkommen till Jr sybb 2016:

29-31 januari i Ulricehamn

1-3 april lilla brassfestivalen med Cory brassband (plats ej bestämd).

19-21 augusti plats ej bestämd, (kom gärna med förslag).

Program för JR SYBB i Ulricehamn

Plats: Ekumeniakyrkan Ulricemahmn Jägargatan 6 Ulricehamn

Kostnad för helgen är 300 kr för: Mat, logi, samt någon aktivitet.

Deltagaravgiften betalas in på Plusgiro: 72 97 50-0 SMM konto: märkt med deltagarens namn och Junior SYBB senast fredagen den 29/1 .

Ledare för Jr SYBB i Ulricehamn är: Jan Winborg och Hans Nordström

Liten packlista: Instrument, notställ, penna, toalettartiklar, kudde, luftmadrass, täcke eller sovsäck, handduk, och spelkläder som är svart skjorta och svart byxa/ kjol, samt färgglada strumpor.

Swedish Youth Brass Band – JUNIOR SYBB

Junior SYBB – Swedish Youth Brass Band är en nationell ungdomsorkester med brassbandbesättning. Orkestern drivs av Svenska Missionskyrkans Musikkårer (SMM).

Vad är Jr SYBB

Junior SYBB är en form av ledarutbildning som omfattar både musikaliska och praktiska delar. I orkestern förväntas varje deltagare ta ansvar för sin stämma, öva hemma, genomföra koncentrerade repetitioner och hela tiden utvecklas som musiker. Genom att delta aktivt i olika praktiska göromål som matlagning, städning, transport, praktisk planering o dylikt får alla deltagare en naturlig utbildning i orkesteradministration.

Junior SYBB’s verksamhet baseras på Missionskyrkans värdegrund. Religiösa aktiviteter som gudstjänster, andakter och gemensam sång är därför en naturlig del i verksamheten. Junior SYBB’s deltagare förväntas delta i gemensamma aktiviteter, men det ställs inga krav på tro eller bekännelse för att vara med.

Junior SYBB’s verksamhet är drogfri.

Deltagare – ålder

Man kan söka till Junior SYBB’s verksamhet från det år man fyller 13 (högstadiet och uppåt) till och med det år man fyller 17.

Äldre medlemmar kan vara med i mån av plats och kan då t ex fungera som ledare/stämledare. I särskilda fall kan dispens ges från nedre åldersgräns.

Deltagare – medlemskap

Rekrytering sker i första hand inom SMM men medlemskap i SMM är inte ett krav för att få vara med.

Deltagare – musikaliska förutsättningar

Musikanter i Junior SYBB bör ha god notläsningsvana och orkestervana. Musikanter bör ha de instrumenttekniska och musikaliska förutsättningar som behövs för verksamheten.

Ledning

Musikalisk ledare och verksamhetsansvarig utses av SMM. Orkesterns styrelse planerar verksamheten. Verksamhetsplaneringen ska presenteras för och godkännas av SMMs styrelse.

Ledare under 2016 är Hans Nordström och Jan Winborg.

Verksamhet

Huvuddelen av Junior SYBB’s verksamhet genomförs under första delen av året i form av 3-4 samlingar under tiden januari till september.

Varje samling omfattar ca 3-5 dagar.

Ekonomi

Varje musikant i Junior SYBB betalar en deltagaravgift som baseras på verksamhetens kostnader för den aktuella perioden. Lön, resor, logi och traktamente för den musikaliske ledaren betalas av SMM.

Frågor och anmälan skickas till Hans Nordström på juniorsybb@smm.nu eller på telefon: 0730-622174.

Välkomna!