Tre digitala inspirationsträffar för dirigenter online

Välkommen på 3 digitala inspirationsträffar för dirigenter!

Inspirerande ledarskap – dirigenten i fokus

Inspirerande ledarskap – orkestern i fokus

Inspirerande ledarskap – musiken i fokus

Innehåll

Dirigering/slagteknik

Repetitionsmetodik

Partiturstudium

Repetitionsförberedelser/auskultation

Konsert repertoar

Musikaliskt uttryck

Inspirerande ledarskap

Intonation och balans

Vad gör vi med slagverket?

Verksamhetsplanering

Hur leder vi orkestern administrativt

Mer information kommer V12…