Om SMM

SMM är en samarbetsorganisation för musikkårer och orkestrar som företrädelsevis verkar inom frikyrkan. Vi står för kristna värderingar och vill genom vår musik föra människor närmare Jesus. Vårt motto är

Musik och gemenskap på kristen grund, vi vill vara en gemenskap där musiken ger möjligheter att upptäcka och fördjupa kristen tro.”

SMM har ungefär 50 medlemsorkestrar med 850 musiker som spelar varje vecka.

SMM arrangerar tre olika sommarmusikskolor för brassband och blåsorkester. Ett läger för ungdomar 10-16 år, Hjortsberga samt en sommarmusikskola i Jönköping för de som kommit lite längre i sitt musicerande. Här är alla mellan 16 -100 år välkomna.

SMM driver två nationella ungdomsorkestrar: SYBB, Swedish Youth Brassband Junior-SYBB, Swedish Junior Youth Brassband och SYWO,

SMM har ett notarkiv där det finns möjlighet för medlemsorkestrar att låna noter.

SMM arrangerar också kurser och inspirationsträffar och tar olika initiativ för att stärka den kristna blåsmusiken

SMMs arbete är i huvudsak baserat på ideella, oavlönade insatser. Våra orkestrar finns i huvudsak inom Equmeniakyrkan, som bildades 2011 av Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige. Det finns även medlemsorkestrar i kyrkor som tillhör Svenska Alliansmissionen.

SMM samverkar gärna med andra organisationer, både kristna och profana. Vi vill främja musiken! Vi vill påverka musiken i kyrkan och visa på dess kraft och att det går att använda den som församlingsbyggare. Det ger oss också en möjlighet att dela med oss av vår tro. Vi vill göra det kristna budskapet känt och sprida kristna värderingar med blåsmusik som instrument.