SYBB

Swedish Youth Brass Band – SYBB är en nationell ungdomsorkester med besättning brassband. Orkestern drivs av Svenska Missionskyrkans Musikkårer (SMM). Foto: Anton Dahlström

Deltagare, Rekrytering

SYBB vänder sig till i första hand till musikanter i åldrarna 17-23 år. Rekrytering sker i första hand inom SMM men det krävs inte medlemskap i SMM för att få vara med. Musikantens hemmakår bör känna till, godkänna och stödja dennes deltagande i SYBBs verksamhet.

Rekrytering inför nästa verksamhetsår sker under september och oktober genom inbjudan till tidigare medlemmar, annons i SMM-nytt samt utskick till de deltagare i Junior-SYBB och på sommarmusikskolor som bedöms ha tillräckliga förkunskaper. SYBB har plats för ca 30 deltagare och alla intresserade är välkomna att anmäla sig. Vid behov rekryteras musikanter fortlöpande.

Verksamhet

Huvuddelen av SYBBs verksamhet genomförs under första halvåret i form av 3-4 samlingar under tiden januari till juni. Varje samling omfattar ca 3-5 dagar och kan t ex innehålla övningsdagar, konserter, musikgudstjänster, turné, medverkan i festival osv.

Musikaliska förutsättningar

  • Musikanter i SYBB ska ha god notläsningsvana och orkestervana.
  • Musikanter ska ha de instrumenttekniska och musikaliska förutsättningar som behövs för verksamheten.
  • Musikanter ska kunna ta eget ansvar och hjälpa till med orkesterns gemensamma arbetsuppgifter utöver de musikaliska.
  • Provspelning genomförs normalt ej men sökande ska vid behov kunna ange referenser.

Övrigt

SYBB är en form av ledarutbildning som omfattar både musikaliska och praktiska delar. I orkestern förväntas varje deltagare ta ansvar för sin stämma, öva hemma, genomföra koncentrerade repetitioner, ev. leda stämrep och hela tiden utvecklas som musiker. Genom att delta aktivt i olika praktiska göromål som matlagning, städning, transport, praktisk planering, notsortering o dylikt får alla deltagare en naturlig utbildning i orkesteradministration

SYBB:s verksamhet baseras på Missionskyrkans värdegrund. SYBB:s verksamhet är drogfri. Är du intresserad av SYBB:s verksamhet kontakta Berit Palmquist på SYBB(a)smm.nu.

Program våren 2017

3-6 januari i Kristinehamn

24-26 mars i Värnamo

8-9 april i Trollhättan

27-30 april Deltagande i EM för brassband Ostende Belgien, Youth Band Premier Section