SYWO – Swedish Youth Wind Orchestra

Swedish Youth Wind Orchestra – Symfoniskt blås på kristen grund

Foto: Sven-Olof Fallholm

Syfte

Syftet med SYWO är att unga musikanter ska ges möjlighet att utveckla såväl sin musikalitet som sin tro. Deltagarna ska kunna musicera på en hög nivå, och ta ansvar för sitt eget musicerande såväl som för orkestern som helhet. SYWO:s grund ligger i det kristna budskapet. Medlemskap i SYWO är öppet för alla oavsett tro, under förutsättning att man respekterar SYWO:s kristna grund och deltar i dess hela verksamhet, där musik, gemenskap och andakt utgör grundläggande moment. Huvudman är Svensk Musik med Mission.

Ledare

Administrativ chef och kaplan är Jan Blomgren och Leif Pettersson är chefsdirigent. Annika Blomgren ingår också i staben.

Åldersspann

Målgruppen är i första hand gymnasieåren, dvs åldrarna 16-20 år. Yngre deltagare kan välkomnas under förutsättning att behov föreligger för SYWO, samt att personen i fråga bedöms tillräckligt mogen för deltagande och kan fungera väl i SYWO. Deltagare i intervallet 20-25 år är välkomna under förutsättning att de tar ledarroller inom SYWO utöver det som kan anses vara normalt för reguljära medlemmar.

Program

2019 har SYWO ingen planerad verksamhet.

Kontakt

Vill du vara med i SYWO eller bara veta mer om orkestern? Kontakta Jan Blomgren, sywo(a)smm.nu, mobil 076-7878336, telefon 018-357272.