SYWO – Swedish Youth Wind Orchestra

Swedish Youth Wind Orchestra – Symfoniskt blås på kristen grund

Foto: Sven-Olof Fallholm

Syfte

Syftet med SYWO är att unga musikanter ska ges möjlighet att utveckla såväl sin musikalitet som sin tro. Deltagarna ska kunna musicera på en hög nivå, och ta ansvar för sitt eget musicerande såväl som för orkestern som helhet. SYWO:s grund ligger i det kristna budskapet. Medlemskap i SYWO är öppet för alla oavsett tro, under förutsättning att man respekterar SYWO:s kristna grund och deltar i dess hela verksamhet, där musik, gemenskap och andakt utgör grundläggande moment. Huvudman är Svensk Musik med Mission.

Ledare

Administrativ chef och kaplan är Jan Blomgren och Leif Pettersson är chefsdirigent. Annika Blomgren ingår också i staben.

Åldersspann

Målgruppen är i första hand gymnasieåren, det vill säga åldrarna 16-20 år, men vi har inte strikta åldersgränser. Såväl yngre som äldre deltagare är välkomna, om de inte har några problem med att lägret är upplagt främst för 16-20-åringar.

Program

Vinterläger 2-5 januari 2020 i Lyckebokyrkan, Storvreta (15 km norr om Uppsala)

Kontakt

Vill du vara med i SYWO eller bara veta mer om orkestern? Kontakta Jan Blomgren, sywo(a)smm.nu, mobil 076-7878336, telefon 018-357272.