Junior-SYBB

Junior-SYBB – Swedish Youth Brass Band, junior – är en nationell ungdomsorkester med besättning brassband. Orkestern drivs av Svensk Musik med Mission.

Kan jag vara med i Junior-SYBB?

Junior-SYBB vänder sig i första hand till deltagare i åldrarna 13-16 år. För dig som är 17-24 år finns SYBB. Rekrytering sker framför allt inom SMM men det krävs inte medlemskap i SMM för att få vara med. Musikantens hemmakår bör känna till, godkänna och stödja dennes deltagande i Junior-SYBB:s verksamhet

Rekrytering inför nästa verksamhetsår sker under september och oktober genom inbjudan till tidigare medlemmar samt utskick till de deltagare på SMM:s sommarmusikskolor som bedöms ha tillräckliga förkunskaper.  Junior-SYBB har plats för ca 35 deltagare och intresserade är välkomna att anmäla sig. Se kontaktuppgifter nedan. Vid behov rekryteras musikanter fortlöpande.

Verksamhet

Huvuddelen av Junior-SYBB:s verksamhet genomförs i form av 3-4 samlingar under tiden januari till september. Varje samling omfattar ca 3-5 dagar och kan t ex innehålla övningsdagar, konserter, musikgudstjänster, turné eller medverkan i festivaler.

Musikaliska förutsättningar

Musikanter i Junior-SYBB ska ha god notläsningsvana och orkestervana. Musikanter ska ha de instrumenttekniska och musikaliska förutsättningar som behövs för verksamheten.

Övrigt

Junior-SYBB är en form av ledarutbildning som omfattar både musikaliska och praktiska delar. I orkestern förväntas varje deltagare ta ansvar för sin stämma, öva hemma, genomföra koncentrerade repetitioner och hela tiden utvecklas som musiker. Genom att delta aktivt i olika praktiska göromål som matlagning, städning, transport, praktisk planering, notsortering och dylikt får alla deltagare en naturlig utbildning i orkesteradministration.

Junior-SYBBs verksamhet baseras på Equmeniakyrkans värdegrund. Junior-SYBB:s verksamhet är drogfri.

Kontakt

Vill du komma i kontakt med ledarna, maila juniorsybb@gmail.com eller hör av dig till 070 227 38 89

Junior-SYBB 2024

4-7 januari, troligtvis i Jönköping
15-17 mars, Åsenhöga/Gnosjö (Vi medverkar på lilla brass festivalen)
23-25 augusti, plats ej bestämd

Du som är mellan 13 och 16 år är välkommen att spela Brassband i J-SYBB! Missa inte denna unika chans att få spela tillsammans med ungdomar från hela Sverige. Än finns chans att anmäla sig!

Sprid gärna informationen till de som kanske inte fått den.

Välkomna!

Anmälan