Junior-SYBB

Junior-SYBB – Swedish Youth Brass Band, junior – är en nationell ungdomsorkester med besättning brassband. Orkestern drivs av Svensk Musik med Mission.

Kan jag vara med i Junior-SYBB?

Junior-SYBB vänder sig i första hand till deltagare i åldrarna 13-16 år. För dig som är 17-24 år finns SYBB. Rekrytering sker framför allt inom SMM men det krävs inte medlemskap i SMM för att få vara med. Musikantens hemmakår bör känna till, godkänna och stödja dennes deltagande i Junior-SYBB:s verksamhet

Rekrytering inför nästa verksamhetsår sker under september och oktober genom inbjudan till tidigare medlemmar samt utskick till de deltagare på SMM:s sommarmusikskolor som bedöms ha tillräckliga förkunskaper. Junior-SYBB har plats för ca 35 deltagare och intresserade är välkomna att anmäla sig. Se kontaktuppgifter nedan. Vid behov rekryteras musikanter fortlöpande.

Verksamhet

Huvuddelen av Junior-SYBB:s verksamhet genomförs i form av 3-4 samlingar under tiden januari till september. Varje samling omfattar ca 3-5 dagar och kan t ex innehålla övningsdagar, konserter, musikgudstjänster, turné eller medverkan i festivaler.

Musikaliska förutsättningar

Musikanter i Junior-SYBB ska ha god notläsningsvana och orkestervana. Musikanter ska ha de instrumenttekniska och musikaliska förutsättningar som behövs för verksamheten.

Övrigt

Junior-SYBB är en form av ledarutbildning som omfattar både musikaliska och praktiska delar. I orkestern förväntas varje deltagare ta ansvar för sin stämma, öva hemma, genomföra koncentrerade repetitioner och hela tiden utvecklas som musiker. Genom att delta aktivt i olika praktiska göromål som matlagning, städning, transport, praktisk planering, notsortering och dylikt får alla deltagare en naturlig utbildning i orkesteradministration.

Junior-SYBBs verksamhet baseras på Equmeniakyrkans värdegrund. Junior-SYBB:s verksamhet är drogfri.

Kontakt

Ledare för Junior–SYBB är Klara Lundqvist och Oskar Karlsson. Är du intresserad av Junior-SYBB, kontakta Klara på 0730-21 76 51 eller maila till juniorsybb(a)gmail.com.

Junior-SYBB 2022

2022 är under planering.

Anmälan görs till juniorsybb(a)gmail.com. Informationen uppdateras.