Junior-SYBB

Junior-SYBB – Swedish Youth Brass Band, junior – är en nationell ungdomsorkester med besättning brassband. Orkestern drivs av Svenska Missionskyrkans Musikkårer (SMM).

Bilderna kommer från bandets övningshelg i Hillerstorp 2014.

Deltagare, Rekrytering

Junior-SYBB vänder sig i första hand till deltagare i åldrarna 13 -16. Rekrytering sker i första hand inom SMM men det krävs inte medlemskap i SMM för att få vara med. Musikantens hemmakår bör känna till, godkänna och stödja dennes deltagande i Junior-SYBB:s verksamhet

Rekrytering inför nästa verksamhetsår sker under september och oktober genom inbjudan till tidigare medlemmar samt utskick till de deltagare på SMM:s sommarmusikskolor som bedöms ha tillräckliga förkunskaper. Junior-SYBB har plats för ca 35 deltagare och intresserade är välkomna att anmäla sig. Vid behov rekryteras musikanter fortlöpande.

Verksamhet

Huvuddelen av Junior-SYBB:s verksamhet genomförs i form av 3-4 samlingar under tiden januari till september. Varje samling omfattar ca 3-5 dagar och kan t ex innehålla övningsdagar, konserter, musikgudstjänster, turné eller medverkan i festivaler.

Musikaliska förutsättningar

Musikanter i Junior-SYBB ska ha god notläsningsvana och orkestervana. Musikanter ska ha de instrumenttekniska och musikaliska förutsättningar som behövs för verksamheten.

Övrigt

Junior-SYBB är en form av ledarutbildning som omfattar både musikaliska och praktiska delar. I orkestern förväntas varje deltagare ta ansvar för sin stämma, öva hemma, genomföra koncentrerade repetitioner och hela tiden utvecklas som musiker. Genom att delta aktivt i olika praktiska göromål som matlagning, städning, transport, praktisk planering, notsortering och dylikt får alla deltagare en naturlig utbildning i orkesteradministration.

Junior-SYBBs verksamhet baseras på Missionskyrkans värdegrund. Junior-SYBB:s verksamhet är drogfri.

Kontakt

Ledare för Junior–SYBB är Klara Lundquist och Gustav Gillsjö. Är du intresserad av Junior-SYBB, kontakta Klara på 0730-21 76 51 eller Gustav på 0730-87 84 38. Du kan också maila till juniorsybb(a)gmail.com.

Nästa träff

Vi träffas nästa gång 18-20 augusti. Var det blir är inte bestämt än.