Notarkiv

SMM-orkestrar har möjlighet att låna notmaterial från SMM:s notbibliotek. Detta är en service som ger kårerna en möjlighet att provspela musik för att bilda sig en uppfattning om vad som är lämpligt att köpa hem till den egna orkestern. SMM:s noter ska därför användas för provspelning och inte som orkesterns eget material. Noterna används också på sommarmusikskolor och andra kurser. I arkivet finns cirka 2000 titlar för brassband och blåsorkester.

Utlåningsregler

  • Lånetid max en månad.
  • Låna max 5 titlar i taget.
  • Återlämna allt innan ni lånar nytt.
  • Noter ska återlämnas i gott skick med alla stämmor i partiturordning.
  • Förkomna eller ej återlämnade noter debiteras med kostnaden för att köpa nya.
  • Det är förbjudet att kopiera noter från SMM:s arkiv.

Brott mot ovanstående regler medför att vidare utlåning stoppas.

Kontakta Thomas Zätterman före ett besök i notarkivet på Södra Vätterbygdens Folkhögskola i Jönköping.

Återsändning av noter sker till:
Svensk Musik med Mission, Mångatan 10, 55439 Jönköping

SMM:s notarkiv 2021-02-08
Guide till SMM:s notregister
Lidköping-Kållands notregister
Valbo musikkårs notregister
Brassox notarkiv
Förteckning över notförlag