Styrelsen 2022

Jan Blomgren, ordförande
Jag heter Jan Blomgren, och är ordförande sedan januari 2015. I detta sammanhang är jag ett svart får – jag spelar nämligen inget blåsinstrument själv, utan är från början organist och körsångare. Jag kom in i blåsmusiken som kaplan för Ralingsåslägret. Numera är jag även lägerchef, samt leder SYWO tillsammans med Leif Pettersson. Jag är ordförande i Lyckebokyrkan i Storvreta en mil norr om Uppsala. Till yrket är jag VD för konsultföretaget INBEx och ger goda råd om kärnkraft till företagsledningar, regeringar och myndigheter globalt.
 
Annika Blomgren, kassör
Jag heter Annika Blomgren och spelar i Gamla Uppsala Symphonic Band (GUSB) och Österledsbrasset. Mitt SMM-engagemang består förutom styrelsen av sommarmusikskolan på Ralingsåsgården och SYWO. Jag är även engagerad i Österledskyrkans musikskola i Gamla Uppsala.
Rolf Aleryd, ledamot

För snart 60 år sedan började, en liten knatte, spela kornett i det som idag är Herrljunga brass band, där jag fortfarande är med. Sedan

dess har jag hunnit spela på de flesta positionerna i brasset. Numera spelar jag trombon. Jag är lite av en mångsysslare, där sport och friluftsliv i olika former är en annan viktig del av mitt liv. Mina första 20 år i yrkeslivet ägnade jag åt handel för att sedan omskola mig till lärare där jag

jobbat dels på mellanstadiet, men under senare år på gymnasiet, då med yrkesutbildningar (lärlingsutbildning) och med elever som på olika sätt haft svårigheter i skolan.

Malin Stenseke Arup, ledamot
Jag kom först i kontakt med SMM när jag som artonåring började spela kornett i SYBB. Sedan dess har jag varit i kontakt med SMM i många olika former och har till exempel spelat med Betlehemskyrkans musikkår i Göteborg och varit ledare för deras minibrass GYBB. Jag har också varit ledare på Hjortsbergalägret och är nu en av lägercheferna. Till vardags spelar jag i Tingvallakyrkans musikkår i Karlstad och arbetar som gymnasielärare.
Rebecca Toth, ledamot
Mitt namn är Rebecca Toth och jag är uppvuxen i Alliansförsamlingen i Jönköping där jag i 10-årsåldern kom i kontakt med brassband för första gången. Jag började spela kornett i det dåvarande minibrasset, så småningom även i Allianskyrkans musikkår, men skulle snart byta upp mig till tuba. Musik har alltid varit mitt största intresse, så efter estetiska programmet på Per Brahegymnasiet väntade musikutbildning på Södra Vätterbygdens Folkhögskola i två år. Hösten 2019 började jag studera klassisk musik i Göteborg och blev även aktiv som ledare för Göteborg Youth Brass Band och som musikant i Betlehemskyrkans musikkår. Under mina år av brassbandsmusicerande har jag haft stor glädje av SMM’s verksamhet och deltagit på både Hjortsbergalägret, SYBB och Jönköpingslägret.
Jonathan Wickström, ledamot

Att spela brassband har varit en självklarhet i hela mitt liv. Det blir lätt på det viset när man växer upp i närheten av Åsenhöga. Jag startade min brassbandskarriär i Åsenhöga minibrass och efter några år var jag en del av Åsenhöga minibrass, Åsenhöga Brassband och Hillerstorps Brass. 2016 tog mitt intresse för brassband mig till den norska byn Manger, som ligger utanför Bergen, där spenderade jag ett läsår på Manger Folhögskola på deras Brassbandslinje. Teknikintresset tog mig däremot tillbaka till Sverige och mer specifikt Göteborg, där jag studerade till civilingenjör. Att släppa musiken har aldrig varit ett alternativ och studierna balanserades med att musicera i Betlehemskyrkans musikkår. Numera huserar jag i Jönköping bland robotgräsklippare och motorsågar på Husqvarna och har återigen hittat tillbaka till att vara en del av Åsenhöga Brassband.

SMMs arbete har varit en stor glädje i hela mitt musikliv i form av Jr SYBB, SYBB, Hjortsbergalägret och Jönköpingslägret, att numera få vara en del av att fortsätta utveckla SMMs arbete är därmed en stor glädje!