SMMs Musikläger och sommarmusikkurs

Hjortsberga 27 juni – 3 juli, musikläger för ungdomar 10-16 år, Brass och slagverk. Brassband

Ralingsås 27 juni – 3 juli, musikläger för ungdomar 10-16 år, träblås, brass, slagverk och kontrabas. Blåsorkester

Jönköping 25 – 31 juli, musikkurs för dig som kommit lite längre i ditt musicerande. från 16 år… Blåsorkester och Brassband

Mer info finns på www.smm.nu och i flikarna sommarmusikkurser (hemsidan)