Medlemsinformation

Medlem i SMM är den enskilda musikkåren, men medlemsavgiften baseras på antalet medlemmar i kåren.

Ni skickar medlemsändringar till medlemsregister@smm.nu.

SMM behöver veta hur många ni är i orkestern samt kontaktuppgifter till kontaktperson/ordförande.

Meddela SMM omgående om kontaktpersonen för musikkåren ändras.

Har ni frågor kring medlemshanteringen eller om ni är osäkra på vilka uppgifter som finns registrerade på er kår, skicka då ett mail till medlemsregister@smm.nu så skickar vi aktuell information.