Medlemsinformation

Medlem i SMM är den enskilda musikkåren, men medlemsavgiften baseras på antalet medlemmar i kåren.

Ni skickar medlemsändringar till medlemsregister@smm.nu .

För nya medlemmar måste vi ha namn, folkbokföringsadress samt personnummer. SMM använder registerprogrammet Repet, där aktuell folkbokföringsadress hämtas automatiskt via personnumret. Meddela vilka personer som eventuellt ska strykas från er kår. Meddela också SMM omgående om kontaktpersonen för musikkåren ändras.

Har ni frågor kring medlemshanteringen eller om ni är osäkra på vilka uppgifter som finns registrerade på er kår, skicka då ett mail till medlemsregister@smm.nu så skickar vi aktuell information.