Historik

Redan i sent 1800-tal fanns det församlingar inom dåvarande Svenska Missionsförbundet (SMF) som hade ensembler som spelade blåsmusik.

Efter andra världskriget hölls distriktvis läger för blåsare och Västkustens förenade musikkkårer författade en skrivelse till SMF med anhållan om att förbundet på olika sätt skulle stödja intresset för blåsmusik. Man önskade hjälp med notutgivning t.ex. genom ett rådgivande organ. År 1950 bildades så förbundet för SMF:s Musikkårer (SMM).

Genom åren har en hel del noter getts ut i egen regi eller i samarbete med andra förlag, till exempel blåsstämmor till psalmer.

Vid några tillfällen har SMM rekryterat yngre blåsare till ’Riksorkestrar’ som har samlats några år.

Genom åren har många eldsjälar bidragit till såväl arbetet på riksnivå som i de lokala orkestrarna. Nästan allt arbete drivs ideellt. Tiotalet genom åren anställda musikkonsulenter har naturligtvis betytt mycket för organisationen, men utan den lokala basen hade det inte blivit något. SMMs orkestrar förekommer tätast i Småland och numera knappt norr om Gävle. Sedan många år ansluts även musikkårer från Svenska Alliansmissionens församlingar (SAM).

I samband med årsmötet 2019 bytte SMM namn från Svenska Missionskyrkans Musikkårer till Svensk Musik med Mission. Förkortningen SMM kvarstår därmed.