Ungdomsorkestrar

SMM har tre nationella ungdomsorkestrar som träffas för rephelger, reser och ger konserter några helger varje per år. Swedish Youth Brass Band, SYBB, är ett brassband för åldrarna 17-24 år. Junior-SYBB är ett brassband för åldrarna 13-16 år. Swedish Youth Wind Orchestra, SYWO, är en symfonisk blåsorkester för dig från 16 år och uppåt.